Montaże elektryczne:  
rozdzielnie średniego napięcia
trasy kablowe pomiary elektryczne
sterowanie i automatyka maszyn i urządzeń

Montaże mechaniczne:
przenośniki taśmowe
dozowniki urobku
kruszarki
pompownie
rurociągi
budowa komór
budowa mostów

Prace górniczo-budowlane:
przebudowa wyrobisk
wykonywanie wyłomów
tamy wentylacyjne,
mosty wentylacyjne i przejezdne

Inne:
sprzedaż spawarek górniczych
usługi dźwigowe

Zobacz też naszą >>ULOTKĘ